Udruženje za kontinuiranu edukaciju EDUMED je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, unapređenja i promovisanja javno-zdravstvene politike u Republici  Srbiji.

 Ciljevi našeg udruženja su:

 • Unapređenje zdravstvene struke,
 • Sagledavanje potreba za unapređenjem znanja u oblasti medicine, farmacije i stomatologije,
 • Jačanje uloge pojedinca u oblasti zdravog načina života i jačanje svesti o značaju zdravlja uopšte,
 • Stalna  edukacija građana u oblasti javnog  zdravlja,
 • Stručno usavršavanje svih zdravstvenih radnika,
 • Podsticanje organizovanog naučnog rada u oblasti zdravstva,
 • Informisanje o značajnim novim dostignućima i iskustvima u oblasti zdravstva iz zemlje i inostranstva,
 • Izdavačka delatnost od interesa za zdravstvenu delatnost,
 • Jačanje kapaciteta Udruženja i razvijanje svesti o značaju edukativne delatnosti u sistemu zdravstvene zaštite

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se bavi:

 • Akreditacijom, pripremom i ralizacijom stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti medicine, farmacije i  stomatologije;
 • Objavljivanjem knjiga i drugih publikacija iz oblasti delovanja udruženja;
 • Saradnjom sa komorama,univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje mogu da doprinesu afirmaciji zdravstvene struke i razvoju dobre zdravstvene prakse,
 • Organizacijom javnih nastupa koji imaju za cilj podizanje zdravstvene prosvećenosti opšte populacije,
 • Projektima za sprovođenje preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite;          
 • Istraživanjem edukativnih potreba zdravstvenih radnika i saradnika i mogućnostima njihovog zadovoljenja kroz medicinsku edukaciju