Kotizacija

Da biste pohađali kurs, potrebno je da posedujete kod za prijavu testa, koji možete dobiti uplatom kotizacije. Da biste izvršili uplatu potrebno je da ispravno popunite uplatnicu.


Kopiju uplatnice pošaljite na e–mail adresu edu.edumed@gmail.com ili poštom na adresu Edumed, Zanatlijska 32, Šabac.

Rešavanje testa

Svaki kurs se sastoji od analize slučajeva iz prakse i testa. Analiza slučajeva iz prakse se ne ocenjuje, već predstavlja način da se bolje pripremite za rešavanje testa. Svaki kurs prati literatura, koju je potrebno savladati pre nego što se pristupi izradi testa. Izrada traje ograničeno vreme. Na svako pitanje je ponuđeno nekoliko odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Odgovore možete menjati sve dok ne predate test. Po završetku testa odmah ćete moći da vidite postignuti rezultat. Za dobijanje sertifikata, potrebno je da tačno odgovorite na minimum 60% pitanja.

Dodela sertifikata

Sertifikat o položenom testu nosi datum polaganja testa. Nakon uspešno završenog testa, sertifikat preuzimate klikom na polje "sertifikat". Ukoliko želite da Vam se sertifikat pošalje i poštom, molimo Vas da nam se obradite na navedenu e–mail adresu.

Anketa o zadovoljstvu

Posle završenog testa, molimo Vas da odvojite malo vremena i popunite anketu o zadovoljstvu, koja nije obavezna, ali će nama Vaše mišljenje mnogo značiti u daljem radu.

Zaboravili ste korisničko ime i lozinku

Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, postupite prema sledećem uputstvu

Želite da promenite neki od podataka u Vašem korisničkom nalogu

Ako je došlo do promene nekog od podataka (broj licence, email adresa...) postupite po sledećem uputstvu