EduMed

centar za kontinuiranu edukaciju

Zanatlijska 32

15000 Šabac, Srbija

edu.edumed@gmail.com