Opšte informacije

Ovu Politiku privatnosti izdaje EDUMED UDRUŽENJE ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU, Šabac, Zanatlijska 32, MB 28284357, PIB 111548300 u daljem tekstu: EDUMED/rukovalac. Za više informacija o EDUMEDU pogledajte naš veb-sajt O nama (edumed.org.rs)

Politika privatnosti sastavni je deo Opštih uslova korišćenja EDUMED PLATFORME Uslovi korišćenja (edumed.org.rs), u daljem tekstu: Opšti uslovi.

1. Obrada ličnih podataka

Zaštiti privatnosti korisnika EDUMED PLATFORME EDUMED online, pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da Vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti Vaših ličnih podataka, kao i da Vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka, kao korisnika EDUMED PLATFORME.

Obavezujemo se da ćemo sve Vaše podatke obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti), kao i svim pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji, po najvišim standardima koje EDUMED primenjuje u svom poslovanju.

Koristimo samo one podatke o ličnosti koji su nam neophodni za pružanje usluga EDUMED PLATFORME na način propisan Opštim uslovima korišćenja EDUMED PLATFORME, u daljem tekstu: Opšti uslovi.  Prihvatanjem Opštih uslova, registrovani korisnici koriste i ostvaruju usluge koje pruža EDUMED PLATFORMA i u tu svrhu i primaju obaveštenja o uslugama iz tačke II Opštih uslova,  a koje su neophodne u svrhu korišćenja istih.

Davanje podataka u svrhu primanja obaveštenja o navedenim uslugama neophodan je element ostvarivanja svrhe Opštih uslova.

Registracija na EDUMED PLATFORMU nije obavezna. Ako međutim pristupate Opštim uslovima korišćenja EDUMED PLATFORME, u obavezi ste da date određene podatke koji su neophodni za korišćenje naših usluga i primanja obaveštenja vezanih za navedene usluge. U svako doba imate pravo da otkažete registraciju odnosno korišćenje EDUMED PLATFORME, u skladu sa članovima XII I XIV st. 4. Opštih uslova.

Davanje određenih ličnih podataka u okviru korišćenja EDUMED PLATFORME nije obavezno te se navedeni podaci koriste i obrađuju samo u slučaju ako ste ih dobrovoljno dali, a davanje podataka koji nisu obavezni možete  u svako doba opozvati  kako je navedeno u članu 10. ove Politike privatnosti.

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada podataka korisnika EDUMED PLATFORME vrši se u skladu sa članom 12. st. 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno na osnovu Opštih uslova (ugovora), u skladu sa članom 12. st. 1. tačka 1. na osnovu pristanka, u skladu sa članom 12. st. 1. tač. 6. –legitimnog interesa i u skladu sa članom 12. st. 1. tač. 3. - poštovanja pravnih obaveza rukovaoca Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa sledećim zakonima - Zakon  o  zaštiti podataka o ličnosti  Republike  Srbije,  Zakon  o  zdravstvenoj  zaštiti  Republike  Srbije,  podzakonski  akti  (Pravilnik  o  bližim  uslovima  za  izdavanje,  obnavljanje  ili  oduzimanje  licence  članova  komora  zdravstvenih  radnika,  Pravilnik  o bližim  uslovima  za  sprovođenje  kontinuirane  edukacije   za   zdravstvene   radnike   i   zdravstvene   saradnike).

3. Svrha obrade ličnih podataka.

Svrha obrade ličnih podataka korisnika EDUMED PLATFORME je korišćenje svih usluga EDUMED PLATFORME, koje navedena platforma predviđa i koje su propisane članom II Opštih uslova i u svrhu primanja obaveštenja o uslugama koje pruža EDUMED PLATFORMA, a kako je navedeno članom VI Opštih uslova.

Svrha obrade ličnih podataka korisnika EDUMED PLATFORME može biti i učešće u istraživanjima tržišta i anketama koje su namenjene stručnoj javnosti.

Svrha obrade ličnih podataka EDUMED PLATFORME u cilju ostvarivanja našeg legitimnog interesa je i :

 • Analiziranje korišćenja naše platfome radi stalnog poboljšanja sadržaja i merenja učinka;
 • Prilagođavanje korišćenja naše platforme, kao i naše komunikacije, Vašim potrebama i navikama;
 • Pružanje korisničke podrške, odgovarenje na Vaša pitanja ili drugu korespondenciju;

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i u svrhu ispunjenja  zahteva koji proizilaze iz primenjenih propisa, a posebno kako bismo odgovorili na zahteve državnih organa za informacijama.

4. Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

Za pristupanje Opštim uslovima, u svrhe korišćenja usluga EDUMED PLATFORME u  obavezi ste da nam dostavite lične podatke navedene u pristupnici: ime i prezime, e-mail adresa, broj licence, obrazovanje u ustanova u kojoj ste zaposleni. Ovi podaci označeni crvenim znakom obavezni su, jer su nam neophodni u svrhu vaše identifikacije i registracije na EDUMED PLATFOMU.

Bez  obaveznih podataka ne možete pristupiti Opštim uslovima niti ostvarivati usluge koje pruža  EDUMED PLATFORMA.  

Osim obaveznih podataka pri formiranju Korisničkog naloga poželjno je da upišete: mesto u kom živite, Vašu specijalizaciju i užu specijalizaciju kao i kontakt telefon.

5. Razdoblje čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvaćemo samo  onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe u koje ste nam podatke dali. Vaše  podatke  prikupljene  za  potrebe  evidencije,  polaganja  akreditovanih testova  i  dostavljanje  podataka nadležnim strukovnim komorama radi evidencije bodova, kao i ostalog navedenog u članu 2. Opštih uslova zadržaćemo minimalno 7 godina.

6. Ažuriranje ličnih podataka u svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti

U svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti vaših ličnih podataka, u obavezi ste da svoje lične podatke ažurirate, odnosno dopunite i/ili izmenite, u slučaju bilo kakvih promena.

To možete učiniti slanjem zahteva na imejl naveden u članu 11. ove Politike privatnosti.

7. Razmena ličnih podataka

Vaše podatke o ličnosti  možemo  ustupiti,  u  skladu  sa  zakonima  i  pozitivnim  propisima  Republike  Srbije, trećim licima, i to:

 • Trećim licima, ako to zahteva zakon: možemo otkriti Vaše lične podatke trećem licu ako je to neophodno  da  bismo  ispunili  naše  zakonske  obaveze  ili  odluke  sudskog  ili  drugog  organa Republike Srbije,
 • Obrađivačima  podataka - koji u ime EDUMED-a kao rukovaoca obrađuju podatke o ličnosti na osnovu pismenog ugovora i pismenih uputstava. U skladu sa ugovornim odnosom sa rukovaocem, obrađivači su dužni da preduzmu sve potrebne mere zaštite ličnih podataka. U svim takvim slučajevima EDUMED će zadržati kontrolu nad ličnim podacima i odgovornost za korišćenje ličnih podataka, a sve ostale primaoce obavezati odgovarajućim ugovorima na postupanje sa ličnim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Nadležnim   strukovnim komorama  zdravstvenih  radnika,  a  u  cilju  evidentiranja  ostvarenih  bodova  putem  polaganja  naših  testova,
 • Državnim organima, u cilju poštovanja pravnih obaveza i Zakona -  i kad je to potrebno u cilju izvršenja sudskog naloga, provođenja istrage i /ili u druge zakonite svrhe
 • Ovlašćenim revizorima

8. Administrativne imejl poruke

Za potrebe registracije i online pristupa EDUMED PLATFORMI, EDUMED šalje administrativne imejl poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na veb-sajtu, uključujući i poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili pitanja koji su nužni za funkcionisanje stranice,  primanje navedenih porukase ne može isključiti.

9. Informacije o Vašim pravima

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju Vam sledeća prava:

 • Pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje ste nam poverili,
 • Pravo na opoziv pristanka kad se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu pristanka odnosno pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva,
 • Pravo na pristup podacima,
 • Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka
 • Pravo na prigovor na obradu podataka,
 • Pravo na prenosivost vaših ličnih podataka (ako je primenljivo),
 • Pravo na podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu, podataka o ličnosti

Ukoliko imate bilo kakav prigovor, pitanje i/ili nedoumicu vezanu za obradu Vaših ličnih podataka, molimo Vas i pozivamo Vas da nas o tome prvo obavestite na kontakt naveden u st. 3. ovog člana, kako bismo blagovremeno rešili sve nedoumice  vezane za Vaše podatke.

Ako želite da iskoristite Vaša prava, obratite se zahtevom na imejl gdpr@edumed.org.rs licu za zaštitu podataka o ličnosti.

11. Kontakt

Ako želite da EDUMED ispravi, izmeni ili izbriše vaše lične podatke, ili da ugasi vaš korisnički račun, obratite nam se zahtevom na imejl izmenagdpr@edumed.org.rs

12. Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

Vaši podaci čuvaju se na serverima koji se nalaze u Republici Srbiji i neće biti iznošeni iz Republike Srbije.

13. Zaštita podataka

EDUMED preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite  Vaših  podataka  o  ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima u okviru EDUMED.

14. Izmene Politike privatnosti

EDUMED zadržava  pravo  izmena  i/ili  dopuna  ove Politike privatnosti.  Sve  izmene  i  dopune  biće objavljenje na web stranici Politika privatnosti (edumed.org.rs) uz jasno navođenje datuma poslednjih izvršenih  izmena.  O  značajnijim izmenama, poput onih o rokovima čuvanja ili uslovima ustupanja Vaših podataka i/ili o izmenama koje bi mogle imati utjecaj na vas (npr.želimo da počnemo da obrađujemo Vaše lične podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene i sl.), direktno ćemo Vas obavestiti.

Ova Politika privatnosti zadnji put je ažurirana dana 20.03.2021.