Akreditacioni broj: B-104/19
Autori testa: Van. prof. dr Katarina Vučićević
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta