Akreditacioni broj: А-1-1983/19
Autor testa: Doc. dr Goran Radunović
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: D-1-909/19
Autori testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. 
                    Milanka Lacković-farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta

Akreditacioni broj: D-1-908/19
Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta