Akreditacioni broj: B-105/19
Autor testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. 
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta