Akreditacioni broj: А-1-1983/19
Autor testa: Doc. dr Goran Radunović
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: B-121/19
Autori testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. 
Akreditacioni period: važi do 19.11.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta