Akreditacioni broj: D-1-795/19
Autori testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. 
                    Milanka Lacković-farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta